menü

Arkhe'ye Hoş Geldiniz

'Arkhe' Nedir ?

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin inisiyatifiyle Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. tarafından kurulan Arkhe, Lefkoşa’nın kalbinde toplumsal hafıza, kültürel miras ve çok-disiplinli sanat pratiklerine odaklanan çalışmaların gerçekleştirileceği, bu alanlarda etkili politikaların geliştirileceği, ve iş birliğine açık kullanımların teşvik edileceği düşünsel ve yaratıcı bir üretim alanıdır.

Neden 'Arkhe' ?

Antik felsefe geleneği için bilgiyi aramak, tartışmak, yorumlamak bütünsel bir eylemdi. Antik felsefenin kurucularına baktığımızda politikadan tıbba, sanattan mühendisliğe, botanikten sanata tüm alanlar bir bütün olarak felsefenin kapsamındaydı. Bu dönemde felsefe bilgiyi sevme güdüsüyle, dünyayı bir bütün olarak tanıyıp algılamaya odaklıydı. Ancak insan merkezli dünyanın inşası ve Aydınlanma ile birlikte bilginin üretimi bölünmeye başladı ve Kant’la birlikte bu üretim fakültelere ayrıştı. Modern akademinin izlediği bu yol, sosyal bilimler ve doğa bilimleri gibi ayrıştırmalar yarattı ve çalışma alanlarını departmanlara böldü.

Modernitenin bilgi ve üretimi ayırdığı bu nokta, postmodernizm ve eleştirel düşünce ile birlikte eklektik bir biçim aldı. Kültürel çalışmaların farklı birçok disiplini bir araya getirerek modernite reçetelerinin dışında bir üretim metodu geliştirmesi ise kültür üretimini felsefenin ilk eylem biçimine yeniden yakınlaştırdı.

Daha Fazla
Arabahamet Mahallesi
Arabahamet Kültür Evi Binası

Arabahmet Kültür Evi’nin yer aldığı bölgenin tarihi Lüzinyan dönemine dayanır. Mahalle, adını Kıbrıs’ın fethine komutanlık eden ve sonraki yıllarda Kıbrıs valisi olarak görev yapan Arap Ahmet Paşa’dan alır. Osmanlı döneminde bir idari merkez olan Sarayönü’ne yakınlığı nedeniyle mahallede çoğunlukla üst düzey devlet memurları, paşalar, varlıklı kişiler ve seçkin Müslümanlar ikamet ediyordu. Ermeni kilisesinin burada konumlanması ve 19. yüzyıl sonunda gerçekleşen göçle birlikte Ermeni cemaatinin giderek yoğunlaşması nedeniyle bölge zamanla Ermeni Mahallesi adıyla bilinir oldu.

Daha Fazla
KURUCU
İŞTİRAKİ

Etkinlikler

Apple Hill String Quartet Konser

Konser ve Söyleşi

Etkinlik

Kadir Kaba - Kıbrıs Türk Fotoğrafı üzerine

Etkinlik

Kadir Kaba - Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni

Haberler ve Duyular

LTB'den "Arkhe ev sahipliğinde KKTCDOB ve MYRRHA TRİO iş birliği ile MOZART'ın 268. Doğum günü kutlandı"

Haberler

Arkhe, başlangıcını Arabahmet’te yaptı

Haberler

Başkent’in yeni kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi: Arkhe Lefkoşa