menü

Arkhe Yönetim

Halil Duranay
ARKHE Direktörü
İlkem Tunar
ARKHE Koordinatörü
Barış Argus
Görsel İletişim Sorumlusu

Kurucu Yürütme Kurulu

Halil Duranay
ARKHE Direktörü
Belkis Ayhan Tarhan
Mete Hatay
Atıf Müezzinler
Özlem Ünsal
Gizem CANER
Safiye Özaltıner
Aslı Bolayır
Ömür Yılmaz