menü
Alev Adil

Alev Adil

Alev Adil uluslararası alanda tanınan bir sanatçı, yazar ve akademisyendir. Eserleri Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Koleksiyonu'nda bulunmaktadır.

2023 yılında Birleşik Krallık'ta Kraliyet Sanatlar Derneği üyeliğine seçilmiştir. Adil'in sanatı, şiiri, akademik ve pedagojik pratiği çoklu ortamda, çok kültürlü, çok disiplinli ve birbirine bağlı bir süreklilikte ilerlemektedir. Sanat pratiği, siyasi ve özel belleğin poetikalarını keşfeder; yazıyı sayfadan çıkararak performans, projeksiyon ve enstalasyona dönüştürerek 'Genişletilmiş Yazı' formları geliştirir. Onun çalışmaları, belleğin kendisini ve hatırlama sürecini ifade etmek veya temsil etmek kadar, deşifre etmeyi amaçlayan montaj aracılığıyla deterritorialize poetikaların 'üçüncü bir alan'ını oluşturur."

Fotoğraf çalışmaları, çoklu ortam performansları ve film-şiirleri, dergilerde yer almış, kitap kapakları olarak kullanılmış ve Tate Britain, British Museum, Londra Ulusal Denizcilik Müzesi, Moskova'daki Elektrozavod Galerisi ve Zürih'teki Cabaret Voltaire gibi galerilerde sergilenmiş ve performanslar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Kıbrıs, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Kosova, Litvanya, Romanya, Rusya, Türkiye, İngiltere ve ABD'de uluslararası performanslar da gerçekleştirmiştir.

Alev Adil, Westminster Üniversitesi'nden Film Teorisi ve Yapımı üzerine yüksek lisans derecesine ve Central Saint Martin's'ten çoklu ortam poetikaları üzerine doktora derecesine sahiptir. Ayrıca, Birleşik Kırallık’taki üniversitelerde lisans eğitiminden  doktora seviyesine kadar Sanat, Film, Edebiyat ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verme konusunda geniş deneyime sahiptir ve Kıbrıs, Yunanistan, Hollanda, Trinidad ve Hindistan'da konuk profesör olarak ders vermiştir.

Alev Adil is an internationally recognised artist, writer and academic. Her art is held in the State Collection of the Republic of Cyprus.

She was made a Fellow of the Royal Society of Arts in the UK in 2023. Adil’s art, poetry, academic and pedagogic practice are multimedia, multicultural, multidisciplinary and an interconnected continuum of practice. Her art practice explores the poetics of political and private memory using both to develop forms of ‘Expanded Writing’ that take writing off the page into performance, projection and installation. Her work creates a ‘third space’ of deterritorialised poetics through assemblage that seeks to deconstruct as much as to express or represent the self of memory and the process of remembering itself.Her photographic work, multimedia performances and film-poems have been featured in magazines, used as book covers and been exhibited/performed in galleries including Tate Britain, the British Museum, the National Maritime Museum in London, the Elektrozavod Gallery in Moscow and Cabaret Voltaire in Zurich. She has performed internationally in Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Kosovo, Lithuania, Romania, Russia, Turkey, the UK and the USA.

She has an MA in Film Theory and Production from the University of Westminster and a PhD in multimedia poetics from Central Saint Martin’s, the University of the Arts in the UK and extensive experience of teaching Art, Film, Literature and Creative Writing from BA to PhD level in universities in the UK and as a visiting professor in Cyprus, Greece, Holland, Trinidad and India.