menü
Mehmet Yaşın

Mehmet Yaşın

Mehmet Yaşın, uluslararası ölçekte tanınan Kıbrıs kökenli Türk şair ve yazarlarından biridir. Kitapları Kıbrıs ve Türkiye edebiyatlarının yeniden tanımlanmasında rol oynamıştır. Türkçe şiire ve edebiyata getirdiği farklı ses ve duyarlık, genellikle, melez edebiyat kaynaklarına, Akdeniz’in Türk ve Yunan kültürlerini harmanlamasına ve Türkçeyi tarihsel ve coğrafi anlamda çoğul biçimde kullanmasına dayanır.

Çocukluk dönemi boyunca süregiden Kıbrıs'taki toplumlararası çatışmaların derinden etkilediği kozmopolit bir aileden doğdu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere üniversitelerinde siyasal bilgiler, tarih, dil ve edebiyat okuyarak doktora derecesi aldı.

İlk şiir kitabı, ilk romanı ve 3000 yıllık çokdilli Kıbrıslı şiiriyle ilgili edebiyat incelemesi İstanbul’da ödüller kazandı. İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’in iki kesiminde karşılaştırmalı edebiyat, çeviri incelemeleri, Kıbrıs incelemeleri ve çağdaş Türk edebiyatı dersleri verdi. 11 şiir kitabı, 4 roman, 6 edebiyat incelemesi, deneme ve söyleşiler kitabı yayımladı.

Kitapları birçok basım yaptı, şiirleri 24 dile çevrildi, 11 ülkede kitapları yayımlandı, bestelendi, sahneye kondu, görsel sanatlara uyarlandı.

Bu yıl Kıbrıs’ın iki tarafında, yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’da birçok etkinlikle ilk şiir kitabının 40. Yıldönümü kutlanan Mehmet Yaşın halen Lefkoşa, Atina ve Londra arasında yaşamaktadır.

Mehmet Yashin is one of the internationally known Cypriot origin Turkish poets and authors. His books have played a role in re-defining the literary traditions of Cyprus and Turkey.

The different voice that he brings to poetry and literature is based on his hybrid literary sources, combining the Turkish and Greek cultures, and using Turkish in his writing by reference to historically and geographically variant forms of the language. Being a member of a cosmopolitan Nicosian family, he particularly experienced the terror of inter-communal conflicts during his childhood. 

He studied political science, history, languages and literatures in universities of Turkey, Greece, and Britain, and received a doctorate degree. His first poetry book and his first novel, as well as his literary study on 3000 years long multilingual Cypriot poetry won prizes in Istanbul. He has taught comparative literature, translation studies, Cypriot studies and contemporary Turkish literature at various universities in Britain, Turkey and both parts of Cyprus. He has published 11 poetry collections, 4 novels, 6 literary studies, essays, and collections of interviews. His books were made into many editions, his poems were translated into 24 languages, and were published as books in 11 countries, also arranged to music, adapted for the stage and visual arts.

Mehmet Yashin, whose 40th anniversary of his first poetry book is being celebrated this year with many events in Turkey, England and Greece, as well as in both parts of Cyprus, currently lives between Nicosia, Athens and London.