menü
Belkis Ayhan Tarhan
ARKHE Koordinatörü

Belkıs Ayhan Tarhan

Lisans derecesini ODTÜ İşletme Programı’nda, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Sosyoloji Programı’nda tamamladı. TÜBA bursuyla Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz (UCSC), Kültürel Çalışmalar Merkezi bünyesinde araştırmacı olarak yer aldı. ODTÜ-Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Master Programı, ODTÜ- Medya ve Kültür Çalışmaları Master Programı, Başkent Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültelerinde İngilizce ve Türkçe dersler verdi; yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti. Tarhan 2006 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör ünvanı aldı. Başlıca akademik ilgi alanları; kültür kuramı, tarihsel sosyoloji, bilgi sosyolojisi, iletişim sosyolojisi, medya ve kültürel çalışmalar olarak sıralanabilir. Tarhan, bu alanlarda özellikle modernleşme, kentleşme ve bilgi üretimi süreçlerini merkeze alan çeşitli çalışmalar yaptı. Yayımlanmış çalışmalarından bazıları aşağıda sıralanmıştır. Tarhan, şu anda çalışmalarını herhangi bir üniversiteyle kurumsal bağlantısı olmadan sürdürmektedir.

Yayınlar

 • Tarhan, B., Meltem Onurkan Samani ve Hasan Samani, “Modernization, Nationalization, Globalization: Turkish higher education and academics with a perspective on the problem of identity”, Quality and Quantity, 2017, DOI: 10.1007/s11135-017-0611-7.
 • Tarhan, B. “Turkey, East? West? Which is best?: The problem of identity in a borderland”, Yearbook of Gheorghe Sincai Institute of Social Sciences and Humanities (Anural Institutului de Cercetari Socio- Umane), Chapter/Volume: Cultures of Borders, Borders of Culture, XIV, 241- 254 (2011).
 • Tarhan, B., “Kültür Çalışmaları ve Müphem Analiz Nesnesi”, Pasaj, 1, No. 2 (2005)
 • Tarhan, B. ve F. Bekar, “Batı Dolayımıyla Aşk Temsilleri: Romantik ve Seyirlik Aşk Hikayeleri,”Doğu Batı, 27, (2004).
 • Tarhan, B., “Görmek, Gözlemek, Savaş ve Teknoloji,” Doğu Batı, 24, 231-244 (2003).
 • Tarhan, B., “İki Cami Arasında Beynamaz: Türk Akademisyeni Örneğinden Yola Çıkarak ‘Kimlik’ Hakkında Notlar,” Doğu Batı, 23, 219-230 (2003).
 • Tarhan, B., “On the Discourse of Islamic Revivalism: A Critical Assessment,” A.Ü. SBF Dergisi, 55, No:2, 125-142 (2000).
 • Tarhan, B. "Global Kültür Kavramının Eleştirisi ve Kimlik Sorunu," Toplum ve Bilim, 69 Bahar, 179-190 (1996).
 • Tarhan, B., "Heidegger’le Özne Üzerine," Defter, 25, 89-95 (1995).

Kitap Bölümleri:

 • Tarhan, B. ve Meltem Onurkan Samani, “Challenging the Established Role of History Education in Cyprus: A Brief Inquiry into Its Difficulties and Premises (Chapter 8), The Role of Education in a Multicultural Cyprus, Ed. Iacovos Psaltis, et.al., Cambridge Scholars Publishing (2017).
 • Tarhan, B., “Sosyolojik Bir Tahayyül (Ya da Başka Türlü Bir Düşün-Ürünü) İçin Öneri: Mills ve Nalbantoğlu’nu Birlikte Okumak”, Paylaşımlar: Üniversite, Bilgi, Üretim, Der. Erdoğan Yıldırım, Çağatay Topal ve Barış Mücen, İletişim Yayınları (2016).
 • Tarhan, B., “Başka Türlü Bir ‘Şey’ Üretmenin İmkanı ve ‘Emek’e Dair”, Paylaşımlar: Üniversite, Bilgi, Üretim, Der. Erdoğan Yıldırım, Çağatay Topal ve Barış Mücen, İletişim Yayınları (2016).
 • Tarhan, B., “Nalbantoğlu’ndan Doğru Konuşmak”, Ünal Nalbantoğlu’na Armağan, Ed.: Devrim Sezer ve Adile Arslan Avar, İletişim Yayınları (2008).
 • Tarhan, B., “Ankara, Kent ve Modernleşme”, Sanki Viran Ankara içinde, Der: Funda Cantek, İletişim Yayınları (2006).
 • Tarhan, B. “Teknoloji, Beden ve Kimlik Hakkında: Bir Yaklaşım Önerisi”, Kapitalizm ve Türkiye 1, Der.: Fuat Ercan ve Yüksel Pazarkaya, Dipnot Kitabevi, Ankara (2006).
 • Tarhan, B., “Küreselleşmenin Disiplinlerarası Hikayeleri: Enformasyon Toplumu, Postmodern Durum ve Diğer Kavramlar Hakkında”, Küreselleşmenin Yüzleri, Der: Filiz Başkan, Everest Yayınları (2005).
 • Tarhan, B., “Özne, ‘Ben’ ve Tarih Hakkında,” Patikalar, Der: H. Ünal Nalbantoğlu, İmge Kitabevi, 33-60 (1997).