menü
Gizem CANER

Gizem Caner

Gizem Caner 1983’te Lefkoşa’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Peyzaj Planlama bölümünde yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktora derecelerini tamamladı. İstanbul’daki doktora eğitim hayatı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Metropolitan Planlama merkezinde şehir plancısı olarak çalıştı. Ardından özel bir şirkette Kentsel Dönüşüm uzmanı olarak çalışmaya devam etti. İsrail, Filistin, Rusya, Polonya gibi ülkelerde mesleki kapasite geliştirme programları ve eğitimlere katıldı. Daha yakın zamanlarda Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Lefkoşa Stratejik Planına planlama uzmanı olarak katkı koydu. Çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde mesleki ve akademik temsiliyetler gösterdi, özellikle bölünmüş şehirler alanında bilimsel yayınlar yaptı. Şehir Plancıları Odası’nın son iki döneminde, önce yönetim kurulu üyesi, ardından da başkan olarak görev yaptı. 2016’dan bu yana, UKÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.