menü
Özlem Ünsal

Özlem Ünsal

Özlem Ünsal neoliberal kent politikaları, toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesi üzerine odaklanan bağımsız bir kent araştırmacısıdır. Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini ise University of London’a bağlı Goldsmiths College, İletişim ve Medya Çalışmaları programında tamamladı. City University, Sosyoloji bölümünde İstanbul’daki kent-içi yoksulluk ve koruma alanlarının devlet eliyle dönüşümü, ve bu alanlarda türeyen toplumsal direniş hareketlerine odaklanan karşılaştırmalı bir araştırma yaparak doktora derecesini aldı. Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde, “Kentsel Bölge Çalışmaları: Yeni Bir Araştırma Programına Doğru” başlıklı bir TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalıştı. Bu sırada çeşitli vakıf üniversitelerinin mimarlık fakültelerinde kent sosyolojisi ve sosyal bilimler için araştırma yöntemleri üzerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. Mimarlık, kent planlama ve gündelik yaşam kültürünün ara kesitinde konumlanan disiplinlerarası projelerde yer aldı; bu projelerden bazıları Uluslararası İstanbul Bienali (2007) ve İstanbul Tasarım Bienali’nde (2012) sergilendi. Çalıştığı alanlarda akademik olmayan yayınları Betonart, Yeni Mimar, Express ve Manifold gibi mecralarda yayımlandı. 2022 yılının aralık ayından bu yana Lefkoşa Türk Belediyesi’ne meclis üyesi olarak katkıda bulunuyor.